O fundacji

Jesteśmy organizacją stworzoną z myślą o ludziach i ich potrzebach. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także osób wykluczonych społecznie. Wzmacniamy potencjał kobiet i mężczyzn do stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów. Chcemy mieć realny wpływ na środowisko i opinię społeczną, aby ludziom żyło się lepiej.

Celem naszej Fundacji jest działalność społeczna, oświatowa i kulturalna szczególnie w zakresie dobroczynności, pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym niedostosowaniem społecznym, szerzenia profilaktyki uzależnień, wsparcia i pomocy społecznej skierowanej do osób uzależnionych i ich rodzin. Nasze działania są też nakierowane na zwalczanie samotności i pobudzanie kreatywności seniorów.

Chcemy docierać wszędzie tam gdzie ludzie i ich serca potrzebują zaopatrzenia.

 

STATUT FUNDACJI DO POBRANIA W PLIKU PDF >>>