Fundacja “Drzwi Otwarte” powstała z potrzeby niesienia pomocy osobom wykluczonym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Statutowym celem Fundacji jest działalność społeczna, oświatowa i kulturalna kierowana przede wszystkim do grup marginalizowanych. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z niesprzyjających środowisk rodzinnych, pomagamy wyjść z bezdomności i uzależnień, dajemy wsparcie rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzimy lokalne programy aktywizacji zawodowej, przeciwdziałamy społecznej izolacji seniorów. Działamy również kulturalnie – organizując warsztaty i wydarzenia artystyczne pobudzamy ludzi do kreatywności i wyzwolenia twórczego potencjału.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Coffee House – grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin 
  • Klub “The Gate” – działania kulturalne dla uczniów i studentów
  • Klub Seniora “Sępolno” – przyjazna przestrzeń dedykowana aktywności seniorów
  • Punkt wydawania odzieży – wsparcie osób potrzebujących
  • “Cztery Żywioły Wrocławia” – program aktywizacji zawodowej
  • “Wszystko zostaje w rodzinie”- pomoc w budowaniu odpowiedniego środowiska rodzinnego opartego na autentycznej komunikacji
  • Warsztaty, szkolenia, festyny, wycieczki, zawody, kampanie informacyjne dotyczące ważnych problemów społecznych
  • od lutego 2022 stałą pomoc dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Działamy przede wszystkim lokalnie, stale oddziałując w strefie najbliższych wpływów. Poprzez publikację materiałów w Internecie staramy się docierać również do szerszego grona odbiorców. Fundacja zrzesza osoby z dużym doświadczeniem w obszarze resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i animacji kultury.

FUNDACJA _DRZWI OTWARTE_ - STATUT
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2022
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022
Skip to content